Международни пазари

COBOS

Търгувайте сами на Българската Фондова Борса-София чрез системата COBOS.

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Начало / Международни пазари / Открийте сметка 

Открийте сметка

 

Откриването на реална сметка за търговия става само след сключване на писмено споразумение за търговия с валути и финансови инструменти между клиента и CMC Markets UK Plc Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД не е страна по това споразумение и подпомага единствено процеса по подготовката на документите за откриване на сметка.

Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД предоставя на потенциалните клиенти всички необходими документи (Споразумение за сътрудничество, форма за кандидатстване, политика за изпълнение на поръчки, предупреждение за рисковете), необходими за откриване на сметка. При одобрение от CMC Markets UK Plc клиентът трябва да преведе средства от своя лична сметка по сметка на CMC Markets UK Plc, след което ще получи потребителско име и парола. Те са необходими за достъп до платформата за търговия, който може да бъде осъществен по три начина:


Повече информация може да получите на тел. 81 99 142, e-mail: office@focalpoint.bg или при посещение в нашия офис.