Международни пазари

COBOS

Търгувайте сами на Българската Фондова Борса-София чрез системата COBOS.

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Начало / Международни пазари 

Международни пазари

 

 Като представител на CMC Markets UK Plc Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД осигурява достъп до търговия на международните фондови, стокови и валутни пазари при конкурентни спредове, комисионни и маржин изисквания.
CMC Markets UK Plc е пионер в интернет-базираната търговия на международните валутни пазари (FOREX) и търговията с договори за разлика (CFDs). През последните двадесет години компанията е инвестирала над $100 млн. в разработката и усъвършенстването на своята платформа за търговия - Marketmaker®.  Платформата предлага търговия с над 7500 инструмента на 23 от световните пазари.
CMC Markets UK Plc е регулирана от Financial Services Authority (FSA) и Financial Services Board (FSB) – Великобритания, както и от редица други регулатори по целия свят.
Основни предимства на платформата:
•    Ниски маржин изисквания и тесни спредове
•    FX търговия и търговия с ДЗР върху акции, индекси, съкровищни бонове, суровини, сектори
•    Форуърд сделки с валута и благородни метали
•    Отлични графики в реално време
•    42 индикатора за технически анализ
•    Новини в реално време от Dow Jones News Wires  


FOREX Търговия
FOREX търговията представлява едновременната покупка на една валута и продажба на друга. Форекс пазарът е най-големия и най-ликвидният пазар в света, а дневният му оборот надхвърля $3,2 трилиона. Този пазар не е централизиран, тъй като не е регулиран от борсова или клирингова институция. Котировките се определят от сключените сделки между най-големите търговски и централни банки в света. Търговията се осъществява 24 часа в денонощието, като стартира в 0:00 часа българско време в понеделник и приключва в 23:00 в петък. Левъриджът (лостов ефект) – дава възможност да се търгува със суми, надвишаващи до 200 пъти вложените средства. Marketmaker® предоставя възможност за търговия с над 70 валутни двойки при изключително тесни спредове.

Договори за разлика
Договорите за разлика (CFDs) са финансов инструмент, който дава възможност да се печели от движението в цената на даден актив, без той да бъдат реално закупен или продаден. Договорите за разлика (CFDs) дават всички предимства на търговията на базов актив плюс възможността за къси продажби и ползването на маржин. Освен това позволяват спекулативна търговия с фючърси за суровини, при които изискванията за обезпечение при реално търгувани контракти са много високи, правейки ги недостъпни като инструмент за крайния потребител. Когато се търгуват CFDs върху акции, клиентът получава дивиденти при дълга позиция и респективно му се удържат дивиденти при къса позиция. Marketmaker® предоставя възможност за търговия с над 3 000 различни инструмента, сред които CFDs върху акции, индекси, суровини, държавни облигации и стопански сектори.

Форуърдни сделки с валута и благородни метали
Форуърд сделката представлява договор за покупко-продажба на определено количество от даден актив на точно определена бъдеща дата по предварително уговорена цена. Доставката на актива се извършва на датата на падежа на сделката.
    За разлика от спот сделките, моментите на сключването и изпълнението на форуърд сделката (доставка и плащане) са отдалечени във времето един от друг.