За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

9:20 Сделка на извънборсов сегмент

06 януари 2011

Днес, 06.01.2011 г. 9:10 часа на извънборсов сегмент бе сключена сделка  за 10 000 броя акции от емисия BG1100016978, емитент „Българска Фондова Борса- София” АД, цена за акция 1,400 лева между „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и негов клиент.