За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Нова тарифа от 01.09.2011 г. за цените на услугите, предлагани от „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД

03 септември 2011

 От 01.09.2011 г. е в сила нова тарифа за цените на услугите, предлагани от  „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД. Тарифата се намира в раздел  „ Документи”.