За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Общи условия, 27.04.2012 г.

04 май 2012

 

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти  на ИП "Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД.  (Писмо на КФН, Изх.№ РГ-03-156-2 от 27.04.2012 г.) )
Новите общи условия са публикувани в раздел "Документи".