За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

11.00 Сделка на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия ( OTC сделки )

27 юли 2012

 

Днес, 27.07.2012 г. 10:55 часа от клиенти на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия ( OTC сделки ) бе сключена сделка  за покупка на 10 486 броя акции от емисия BG11DJDUAT12, емитент „Джерман-София” АД, цена за акция 12,00 лева с дата на сетълмент 31.07.2012 г.