За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Търгово предложение "Джерман-София" АД

04 март 2013

 

СЪОБЩЕНИЕ
 
по повод приключила процедура на търгово предложение от Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев към акционерите на „Джерман-София” АД, гр. Дупница за закупуване на акции от капитала на „Джерман-София”АД
 
Търговите предложители Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев, на основание чл.157 от ЗППЦК и чл. 37, ал.1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, съобщават, че в резултат на приемане на търговото предложение, са придобити 1 600 /хиляда и шестстотин/ акции от капитала на „Джерман-София” АД, гр. Дупница, съобразно реда предвиден в публикации във в-к „Капитал Дейли” /бр.21 от 30.01.2013 г./ и в-к „Новинар” /бр.25 от 30.01.2013г./.