За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Правила за защита на личните данни

29 май 2018

СД на Фокал Пойнт Инвестмънтс АД на 26 май 2018 прие правила на основание чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент 2016/679).

uploads/assets/minutes of meeting of the BD.pdf

uploads/assets/Видове-обработвани-лични-данни.pdf

uploads/assets/Уведомление-до-клиента-и-разкриване-на-информация.pdf