За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Информация по Делегиран Регламент 2017/576 за 2018г.

30 януари 2019

1Информация по Делегиран Регламент 2017/576 за 2018г. 

/uploads/assets/NonProfessandProfessClients 2018.xls

2. Обобщен анализ и заключения. 

2.1. Мониторинг на качеството на изпълнение - клас Акции.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 Shares_docx.doc

2.2. Мониторинг на качеството на изпълнение - клас Борсово търгувани продукти - ETF.

/uploads/assets/AnalysisunderEURegulation2017_576 ETF_docx.doc