За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Годишен финансов отчет 2019

06 април 2020

1. Доклад на независим одитор.

/uploads/assets/Doklad Nezavisim Oditor 2019.pdf

 

2. Счетоводна политика и оповестяване при изготвяне на годишния финансов отчет за 2019г.

/uploads/assets/Schetovodna politika i finansov otchet Focal Point 2019.pdf

 

3. Доклад за дейността през 2019г.

/uploads/assets/Doklad za deinostta Focal Point 2019.pdf

 

4. Писмо за приемане на годишния финансов отчет.

/uploads/assets/Pismo priemane GFO 2019.pdf

 

 5. Информация по чл. 75, ал.1 от Наредба 50.

/uploads/assets/info chl 75 Naredba 50_2019.pdf

 

6. Оповестяване Регламент 1423 2019.

/uploads/assets/FP_Opovestqvane_Reglament_1423_2019.xls