За Фоукал Пойнт Инвестмънтс

Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Общи условия 16.11.2020

20 ноември 2020

„Уважаеми клиенти, на свое заседание, проведено на 16.11.2020 г. Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД прие Общи условия, приложими към договорите с клиенти на дружеството, които са в сила от 21.12.2020 г., както и Политика за изпълнение на нареждания и Правила за категоризация на клиентите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД. Посочените документи са публикувани в секция „Документи“.