Адрес: гр. София, бул. Черни връх 51Б
Телефон: 02/ 8199 142

office@focalpoint.bg

Начало / Условия за ползване 

Условия за ползване

Общи условия за ползване на уебсайта на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД: Този уебсайт е собственост на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право: Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че потребителите не премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Потребителите не могат да възпроизвеждат (цялостно или на частично), да променят, да предават (по електронен или друг начин), да свързват или използват за каквито и да е публични или търговски цели уебсайта на „ФоукалПойнт Инвестмънтс” АД без предварително писмено разрешение на компанията.

Отговорност за информацията в сайта: „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на потребителите до и ползването на уебсайта. Предложената информация не се счита за какъвто и да е съвет (инвестиционен, юридически и др.), както и за подтик към сключване на сделка. Преди да вземат инвестиционно решение потребителите трябва да се свържат със специалистите на компанията.

Свързани уебсайтове: „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите тези сайтове.