Начало / Български капиталов пазар 

Български капиталов пазар

 

Като член на "Българска фондова борса – София" АД и "Централен депозитар" АД, „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД предлага на своите клиенти следните услуги на българския капиталов пазар:
  • търговия с акции на публични дружества;
  • търговия с компенсаторни инструменти - компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове;
  • търговия с права, свързани с увеличението на капитала на публични дружества;
  • търговия с общински и корпоративни облигации;
  • посредничество при търговия с акции на непублични дружества;
  • регистриране на сделки извън регулиран пазар.
  • доверително управление